2016: CSR - moda czy konieczność?

2016: CSR - moda czy konieczność?


Odbywające się 29 września 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie Europejskie Forum Jakości w znacznej części poświęcono zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Zebranych na panelu inauguracyjnym Europejskiego Forum Jakości 2016 gości powitali: Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International; dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Panel Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? został poświęcony głównie polityce personalnej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii CSR. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Wójcik, Dyrektora Personalnego w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Lek-Am. Do głównych obszarów tematycznych dyskusji należały zagadnienia z zakresu zarządzania partycypacyjnego, motywowania pracowników, polityki różnorodności oraz zatrudniania „fair play”.

Uczestnicy zastanawiali się także nad wpływem CSR-u na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika. Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju przedstawiła także to, w jakim zakresie administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakie narzędzia i wsparcie może im zaoferować. W dyskusji wzięli udział także: Agnieszka Wójcik, Dyrektor Wykonawczy ds. Relacji z Otoczeniem w TAURON Polska Energia oraz Andrzej Pomarański, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia PR, ekspert niezależny.

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.