2017: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KRYNICA-ZDRÓJ

2017: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KRYNICA-ZDRÓJ

Zwieńczenie X edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności odbyło się 17 listopada w Krynicy-Zdroju.

Laureatom Programu wręczone zostały statuetki, a w trakcie forum dyskusyjnego, uczestnicy rozmawiali o takich zagadnieniach jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz wyzwania współczesnego rynku pracy.


Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie uczestnikom wymiany poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

W Krynicy-Zdroju w dyskusji pn. „Czynniki wpływające na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce", z udziałem Anny Korab z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydenta Świdnicy, dra inż. Piotra Orleańskiego, Zastępcy Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Marka Hadały, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz dra inż. Józefa Zakrzewskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług, organizacji i zarządzaniu inwestycjami (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w odniesieniu do strategii rozwoju kraju.

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Bezrobotnych ubywa, a firmy mają z tego powodu coraz większe problemy. Najbardziej daje się we znaki nadmierna biurokracja, ale tuż za nią plasuje się problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

"Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - dyskusja z udziałem Anny Ledwożyw

Kolejna dyskusja - "Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - z udziałem Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o. poświęcona została rynkowi pracy – kształceniu młodych kadr na rynek w poszczególnych gałęziach gospodarki i ocenie tego zjawiska przez pryzmat działalności BorgWarner, kształceniu zawodowego i doświadczeń w tym zakresie: klasom patronackim, praktykom, stażom, zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu firm i instytucji, a także społecznej odpowiedzialność biznesu, zaangażowaniu pracowników w tym zakresie i przedsiębiorczości społecznej.

Po zakończeniu części konferencyjnej Laureatom wręczone zostały nagrody Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2017, DOBRY PRACODAWCA 2017 i EKO FIRMA 2017.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.