Świdnica - za nami ważna debata o turystyce

Świdnica - za nami ważna debata o turystyce

Tegoroczni Laureaci Programu Turystyczny Produkt/Usługa Roku oraz Przyjazna Gmina

 

Jak co roku jesienią, w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbyła się  konferencja poświęcona branży turystycznej (14-15 października br.). W tym roku tematykę debat, w duchu zainicjowanego 6 lat temu Kongresu Turystyki Polskiej, zdominowała sytuacja tego sektora w czasie pandemii.

Poznaliśmy też laureatów programów Turystyczny Produkt/Usługa Roku 2020, Przyjazna Gmina 2020 oraz najlepsze Produkty i Usługi Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza wyłonione w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”.

Konferencja odbywała się przy zachowaniu reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu społecznego.

W Świdnicy spotkali się przedstawiciele sektora turystycznego w Polsce. W tym roku, w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele z Czech, reprezentujący sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Kiedy w dokładnie rok temu, po raz kolejny spotkaliśmy się tu, w Świdnicy, by rozmawiać o „Turystyce w czasach ekonomii doświadczeń”, kryzys z jakim przyszło się borykać branży turystycznej dotyczył upadku biura Thomas Cook i globalnych konsekwencji z tym związanych. Minęło zaledwie kilka kolejnych miesięcy, przyszedł marzec 2020 i branża turystyczna, także w Polsce, całkowicie przewartościowała pojęcie „kryzys w branży”.
 
Tym bardziej cieszyliśmy się, że spotkaliśmy się, mimo przeciwności, w gronie przedstawicieli firm i instytucji, które w tym roku należą do grona tych sektorów, które najmocniej odczuły gospodarczo skutki wprowadzonych ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną – To jest naszą siłą i przewagą, że potrafimy się zmobilizować i wspierać wzajemnie, by wymienić się poglądami, praktykami i opiniami nie tylko w czasach prosperity, ale zwłaszcza w okresie kryzysu, z jakim obecnie musimy się mierzyć – powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy. Skutki kryzysu najmocniej odczuł szeroko rozumiany sektor turystyczny – instytucje kultury, placówki sztuki, właściciele atrakcji turystycznych, centrów konferencyjnych, obiektów sportowych, organizatorzy imprez, restauratorzy, hotelarze, właściciele pensjonatów, przewoźnicy, organizatorzy wypoczynku, wycieczek, przewodnicy, wreszcie – gminy, miasta. Samorząd, który obok konieczności przewartościowania wielu działów swoich budżetów, odnotował też zmniejszone obroty z tytułu spadku ilości odwiedzających gości w prowadzonych przez siebie i na ich terenie miejsc, zabytków, szlaków, podnoszących atrakcyjność turystyczną.

A przecież turystyka w sensie gospodarczym jest ważna i staje się coraz ważniejsza, chcemy świadomie podróżować – do miejsc, które mają ciekawą ofertę i sprostają naszym oczekiwaniom.

Ideą tegorocznej jesiennej konferencji w Świdnicy był rozwój turystyczny pogranicza poprzez wzrost kompetencji pracowników, przedsiębiorstw i organizacji wspierających. Uczestnicy dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki, na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Prelekcje wygłosili cenieni w branży eksperci, osoby zarządzające atrakcjami turystycznymi, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Debata poświęcona aktualnej sytuacji branży turystycznej, która przed pandemią rozwijała się bardzo dobrze. Czy sektor potrafi się zabezpieczyć i ochronić przed skutkami COVID-19? Czy problemy związane z koronawirusem turystyka ma już za sobą, czy one dopiero się zaczynają?


Podczas konferencji omówiona została bieżąca sytuacja branży turystycznej w dobie pandemii – czego nauczył nas COVID-19, jak zabezpieczyć się przed kolejnymi skutkami pandemii i wprowadzanych obostrzeń? – m.in. na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy tej debaty. Ponadto, w czasie konferencji można było poznać szczegóły dotyczące m.in. współpracy, konkurencji, potencjału i idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza, poznać dobre praktyki podmiotów zarządzających obiektami turystyki militarnej. Była też mowa o tym, jak nie zepsuć promocji i zachęcić turystę do wizyty w regionie poprzez działania i efektywne kampanie promocyjne w sieciach społecznościowych.


Drugi dzień wydarzenia poświęcony został na warsztaty terenowe połączone wraz z wizytą studyjną i zwiedzaniem obiektów turystycznych działających w obrębie sieci: Podziemnego Miasta Osówka, Pałacu Jedlinka w Jaworzynie Śląskiej, Zamku Książ i Kościołu Pokoju w Świdnicy.Świdnica to samorządowy lider w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznany organizator kongresów i konferencji dla branży turystycznej w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej.

Celem projektu „Turystyka wspólna sprawa”, realizowanego w latach 2019-2021 jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. Partnerów formalnych w tym zadaniu jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, ale w projekcie udział bierze wiele podmiotów, jak funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła tradycyjna gala, podczas której, wręczone zostały nagrody dla najlepszych gmin roku 2020 oraz produktów i usług turystycznych.

Pomysł nagradzania najlepszych produktów oraz usług dedykowanych uczestnikom i organizatorom turystyki w Polsce, zrodził się w Świdnicy podczas przygotowań do Kongresu Turystyki Polskiej w 2015 r., którego organizatorem jest Miasto Świdnica, a redakcja Forum Biznesu jest partnerem merytorycznym i medialnym.

Program Turystyczny Produkt Roku/Turystyczna Usługa Roku ma wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Nagrody stanowią skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych dla organizatorów turystyki. Program ma za zadanie wskazywać te usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

Z kolei ogólnopolski program Przyjazna Gmina już po raz dwunasty skierowaliśmy do polskich miast i gmin. Program ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła wyłoniła miasta i gminy, które otrzymały tytuł i godło „Przyjazna Gmina 2020”, także w kategoriach Ekologia i Turystyka.

Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak europejskim i światowym, a co za tym idzie pożądanego ich obrazu. Program „Przyjazna Gmina” nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w poszczególnych gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Oto tegoroczni Laureaci:

 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowi
 • Turystyczna Usługa Roku 2020 – Gmina Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie za Szlaki Historyczno-Przyrodnicze
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Podziemne Miasto Osówka
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – dla Miasta Ostrów Mazowiecka za Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – dla Gminy Walim za Zamek Grodno
 •  Turystyczna Usługa Roku 2020 dla Sieci Hoteli Historycznych Wrocławia za jedną z najdłużej trwających usług hotelarskich we Wrocławiu
 •  Turystyczna Usługa Roku 2020 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie za działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i kulturalną
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Miasto Świdnica, za konsekwentną realizację polityki turystycznej, dzięki której Świdnica staje się coraz bardziej zauważalnym produktem turystycznym wśród touroperatorów krajowych i turystów indywidualnych

 •  Przyjazna Gmina – Eko Gmina 2020, w kategorii Gmina wiejska,
  o charakterze wielobranżowym – Gmina Nowa Wieś Wielka
 •  Przyjazna Gmina 2020 w kategorii Gmina wiejska o charakterze rolniczym - Gmina Ciasna, woj. śląskie
 •  Przyjazna Gmina 2020 w kategorii Gmina miejsko-wiejska, o charakterze rolniczo-przemysłowym - Gmina Tarczyn jako gmina atrakcyjna dla biznesu i zamieszkania  W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dodatkowo honorowe wyróżnienie. Specjalne wyróżnienie Siła Osobowości 2020 w kategorii Samorząd przyznano Jerzemu Bauerowi, Burmistrzowi
  Ostrowi Mazowieckiej, niespełna 23-tysięcznego miasta, które jest w ostatnich latach beneficjentem 30 mln zł na inwestycje infrastrukturalne. Zrealizowano tam największy na Mazowszu projekt budowy dróg rowerowych. Systematycznie wzbogacana jest oferta miasta dla jego mieszkańców i turystów, czemu sprzyja sąsiedztwo Puszczy Białej. Zrewitalizowano tam dwa obiekty poprzemysłowe i oddano je na potrzeby społeczno-kulturalne – Galerię Jatki i Starą Elektrownię, ponownie oddano do użytku kino, uruchomiono jedyne w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu. To także szereg działań stymulujących rozwój inwestycyjny i gospodarczy miasta, co często definiowane jest podczas Ostrowskiego Forum Rozwoju.


  „Siła Osobowości” to nagroda przyznawana Prezesom, Menadżerom firm i instytucji, a także samorządowcom, Prezydentom, Burmistrzom Miast i Gmin, których siła i zdecydowanie sprawiają, że organizacje którymi kierują, rozwijają się, determinują sukces, przyczyniając się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości, nauki i samorządności.

   
  Gratulujemy wszystkim tegorocznym Laureatom i  dziękujemy Świdnicy i tamtejszemu Samorządowi oraz wszystkim instytucjom, podmiotom i osobom zaangażowanym w tegoroczną konferencję turystyczną za doskonałą i profesjonalną jej organizację. Do zobaczenia na kolejnej konferencji turystycznej w Świdnicy.


   Gratulujemy i dziękujemy Świdnicy i tamtejszemu Samorządowi oraz wszystkim instytujom, podmiotom i osobom zaangażowanym w tegoroczną konferencję turystyczną za doskonałą i profesjonalną jej organizację. Do zobaczenia na kolejnej konferencji turystycznej w Świdnicy.

 

Wieczór zwieńczył kameralny, akustyczny koncert Blue Cafe

Jacek Majewski

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.