Wiedza pracowników - nieoceniona wartość (case study STX Next)

Wiedza pracowników - nieoceniona wartość (case study STX Next)

Branża IT zmienia się dynamicznie - stale pojawiają się aktualizacje i zupełnie nowe narzędzia, biblioteki, języki programowania czy całe obszary technologiczne. Z tego powodu specjaliści IT powinni nieustannie poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę. Nie bez przyczyny, to właśnie dążenie do rozwoju skłania aż 39 proc. programistów do poszukiwania nowego pracodawcy (według Stack Overflow Survay z 2021 roku). Nie ulega więc wątpliwości, że zapewnienie dostępu do różnego rodzaju form podnoszenia umiejętności jest w interesie pracodawców, którzy chcą być atrakcyjni w oczach zarówno pracowników, jak i kandydatów. Jest to o tyle istotne, że zabieganie o doświadczonych ekspertów IT będzie coraz większym wyzwaniem - według szacunków U.S. Burnau of Labor Statistics, zapotrzebowanie na programistów wzrośnie aż o 22 proc. między 2020 a 2030 rokiem. Jesteśmy obecnie świadkami tych zmian.

Zapewnienie możliwości rozwoju pracowników jest koniecznością. Niemniej, warto pamiętać, że często najbardziej wartościowe i najlepiej dopasowane do realiów danej firmy źródło wiedzy zazwyczaj mamy już w organizacji. Jest nim synergia doświadczeń i wiedzy wszystkich pracowników. Dzielenie się wiedzą wewnątrz organizacji niesie szereg korzyści.

Z perspektywy samego zespołu, wymiana doświadczeniami zacieśnia więzi i buduje relacje pomiędzy jego członkami, a także dzięki efektowi synergii przyspiesza pracę. Z kolei biorąc pod uwagę całą firmę, wewnętrzne warsztaty czy prelekcje pozwalają uniknąć nieustannego rozwiązywania powszechnych problemów przez osoby nie pracujące ze sobą bezpośrednio. Budowanie wspólnego repozytorium wiedzy jest korzystne dla obecnych i przyszłych pracowników, a także pozwala na szybszą naukę mniej doświadczonych osób - wszakże łatwiej uczyć się pod okiem eksperta, niż w pojedynkę.

Warto również wziąć pod uwagę perspektywę samego eksperta dzielącego się wiedzą. Wcielenie go do wewnętrznych inicjatyw może wzmóc zaangażowanie, poczucie satysfakcji i poczucie wpływu na organizację. To przede wszystkim pracownik czerpie z bycia prelegentem, autorem szkolenia czy artykułu.

 

Co zatem zrobić, aby zaangażować pracowników w dzielenie się wiedzą i jakie korzyści się z tym wiążą? Dobrym przykładem są tutaj działania firmy STX Next, polskiego software housu, specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań programistycznych dla klientów z całego świata.

STX Next funkcjonuje na rynku od 17 lat, obecnie gromadzi ponad 600 pasjonatów nowoczesnych technologii. Oczywiście, nie zawsze tak było i zanim powołano do życia dział Learning & Development (nauczanie i rozwój), inicjatywy rozwojowe wychodziły bezpośrednio od współpracowników, którzy organicznie tworzyli dla siebie nawzajem wykłady, warsztaty czy hackathony.

Jedną z najstarszych tego typu regularnych form wymiany wiedzy w STX Next są tzw. lightning talki, czyli godzinne firmowe wideokonferencje z 2-3 krótkimi prezentacjami. Odbywają się one co miesiąc od 2015 roku, a wszystkie wystąpienia są nagrane i dostępne dla wszystkich współpracowników - takich nagrań jest już blisko 200. Dotyczą one różnych aspektów związanych z codzienną pracą, od nowinek technologicznych, poprzez zarządzanie sobą w czasie, po metodyki realizacji projektów. Współpracownicy sami wymyślają tematy wystąpień, ale też mogą korzystać z zebranych propozycji tematów zgłoszonych przez inne osoby. Każda prelekcja jest streamowana w czasie rzeczywistym, więc każdy może zadać pytanie osobie dzielącej się w danym momencie wiedzą.

Również od 2015 roku rokrocznie (z pandemiczną przerwą) organizowano wewnętrzną konferencję STX Next Tech Power Summit, czyli całodzienne wydarzenie z najbardziej doświadczonymi specjalistami IT w roli prelegentów. Każda edycja wydarzenia miała osobę odpowiedzialną za dobór prelegentów i określenie agendy, tak by była wartościowa i ciekawa dla pozostałych współpracowników zasiadających na widowni. Te wydarzenia spotkały się z pozytywnym odbiorem i dużym entuzjazmem ze strony wewnętrznej społeczności STX Next.

Bardziej aktywnym sposobem na przekazywanie wiedzy są warsztaty, przygotowywane przez STXowiczów dla STXowiczów. Ponownie to jest świetny przykład na to, że warto wspierać inicjatywy płynące wprost od pracowników. Organizacja gromadzi osoby o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu, dlatego ci bardziej doświadczeni specjaliści IT przygotowują warsztatowe zajęcia dla adeptów danej technologii. Tym sposobem w STX Next miały miejsce w przeszłości warsztaty z zakresu różnych nowinek technologicznych czy najważniejszych metodyk zarządzania projektami.

Nieco dłuższą, aktywną i połączoną z zabawą formą przekazywania wiedzy są hackathony, czyli maratony programowania. Do tej pory w STX Next z inicjatywy pracowników zorganizowano kilka hackathonów, często dotyczących ówczesnych wschodzących obszarów technologicznych jak Internet of Things (internet rzeczy) czy machine learning (uczenie maszynowe). Programiści indywidualnie lub zespołowo rywalizują ze sobą, jednocześnie zapoznając się z nowymi technologiami. Dzięki grywalizacji, nauka staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

- Wiele rzeczy działo się w naszej firmie organicznie i nadal mamy na to przestrzeń - mówi Tomasz Sobierajski, Learning & Development Team Lead. - Chcemy promować inicjatywy, które już istnieją i świetnie działają. Naszą intencją jest większe ustrukturyzowanie tych działań. Z tego powodu nadal chcemy zachęcać naszych specjalistów do tworzenia kolejnych warsztatów i rozszerzania puli dostępnej wiedzy.

 

Plany w tym zakresie są ambitne - firma planuje zorganizować kilkanaście wewnętrznych warsztatów w 2023 roku, jednocześnie dbając o rozwój samych prelegentów i prowadzących warsztaty.

 

Wiedza ambasadorem organizacji

Dzielenie się wiedzą procentuje, również gdy jest to robione poza organizacją. Ponownie, STX Next jest dobrym przykładem jak można rozwijać firmę i pozyskiwać nowe talenty, eksponując doświadczenie swoich ekspertów.

Od początku tego roku aż do listopada, osoby związane z STX Next wzięły udział w łącznie 52 warsztatach, targach pracy, konferencjach czy meetupach. Wystąpienia tych osób dotarły do kilkuset osób, z czego blisko 924 uczestników wyraziło zainteresowanie rekrutacją do tego konkretnego software housu. Ponadto STX Next zyskało poprzez:

  • ekspozycję marki i dotarcie do nowych grup odbiorców,
  • zwiększenie zasięgów w social mediach przy okazji promocji wydarzeń,
  • możliwość przedstawienia firmy jako atrakcyjnego pracodawcy z ciekawymi technologiami i projektami,
  • przedstawienie kultury pracy, funkcjonujących metodyk wytwarzania oprogramowania, podejścia do testowania,
  • pokazanie doświadczonych członków firmowej społeczności,
  • przyjazną interakcję w nieformalnych okolicznościach (aniżeli w czasie rekrutacji),
  • możliwość zbierania danych kontaktowych do potencjalnych kandydatów poprzez ulotki, wizytówki, kody QR czy konkursy.

W celu zwiększenia zaangażowania wokół aktywności poza organizacją, opracowano program ambasadorski o nazwie “Geek Squad”, który ponownie bazuje na przekazywaniu umiejętności przez współpracowników dla współpracowników. Osoby z umiejętnościami wystąpień publicznych czy pisania treści, uczą ambasadorów firmy, jak to robić profesjonalnie.

 

Adresatami działań opartych na dzieleniu się wiedzą ekspertów STX Next, są nie tylko inni specjaliści IT, ale też studenci. Firma jest obecna na uczelniach, podpisała z nimi umowy partnerskie, uczestniczy w inicjatywach studenckich. Aż 58 proc. osób zaangażowanych w inicjatywy związane z dzieleniem się wiedzą w STX Next, deklaruje, że chce wspierać studentów w ich rozwoju - poprzez warsztaty, wykłady czy mentoring.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.