„Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem firmy w czasie pandemii – innowacje, rynek IT”

Rozmowa z Tomaszem Mazurem, Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji w  Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Lockdown wymógł na wielu firmach zmianę modelu działania. Odpowiednie wykorzystanie z narzędzi zapewniających ciągłość działania to klucz do sukcesu w tych trudnych czasach. Zyskały firmy, które potrafiły odpowiednio dostosować się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Transformacja cyfrowa to przewaga konkurencyjna. Rozwija się dynamicznie obszar pracy zdalnej i sektor telekonferencji. Ale przejście na system zdalny i rozproszony wiąże się z innym modelem przekazywania danych. Uporządkowaniu tego obszaru i jego bezpieczeństwa wychodzi naprzeciw normalizacja w dziedzinie Blockchain i tzw. Technologii rozproszonego rejestru, bazy danych, współdzielonej i dostępnej dla rozproszonych użytkowników.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.