Niekorzystne wiadomości dla przyszłych emerytów

Niekorzystne wiadomości dla przyszłych emerytów

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił nowe tablice średniego dalszego trwania życia, z których od 1 kwietnia br. będzie korzystał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie zawartych w nich informacji, ZUS oblicza wysokość emerytury osobom, które zdecydowały się zakończyć aktywność zawodową i złożyć wniosek o świadczenie. GUS aktualizuje te tablice co rok - a więc dzisiejsze dane będą uwzględniane w przypadku osób przechodzących na emeryturę w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Przy wyliczaniu wysokości miesięcznego świadczenia emerytalnego, ZUS bierze pod uwagę kapitał emerytalny zgromadzony (i waloryzowany) przez osobę wnioskującą o świadczenie. Jest on dzielony przez średnią prognozowaną długość życia, a więc liczbę miesięcy życia, które według szacunków GUS dana osoba ma przed sobą po przejściu na emeryturę.

Według nowych tablic z 2024 r. - opartych o dane z 2023 r. - średnia prognozowana długość życia na emeryturze w porównaniu z 2022 r. wzrosła. Dla przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat (wiek emerytalny kobiet) jest to 264,2 miesięcy (było 254,3). Dla przechodzących na emeryturę w wieku 65 lat (wiek emerytalny mężczyzn) jest to 218,9 miesięcy (było 210). Średnia oczekiwana długość życia wydłużyła się zatem o 9,9 miesiąca dla 60-latków i o 8,9 miesiąca dla 65-latków – wskazano w treści.

To oznacza, że przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, średnio emeryt będzie pobierać świadczenie przez około 22 lata, a w wieku 65 lat - przez 18 lat.  

Im dłuższe "dalsze trwanie życia", tym niższe świadczenie osób, które dopiero przechodzą na emeryturę  - stwierdzono.

- Nowe tablice pokazują, że średnia długość dalszego trwania życia wydłużyła się. W związku z tym osoby, które będą przechodziły na emeryturę od 1 kwietnia, będą miały niższe świadczenia, bowiem zgromadzony przez nie kapitał zostanie podzielony przez większą liczbę miesięcy - tłumaczył Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.

Z wyliczeń przedstawionych przez eksperta wynika, że wysokość miesięcznej  emerytury w przypadku osoby, która ukończyła 60 lat i zgromadziła kapitał w wysokości 500 tys. zł, od 1 kwietnia wyniesie 1892 zł i 50 gr (przy wykorzystaniu poprzednich tablic trwania życia było to 1966 zł i 18 gr). W przypadku osoby, która ukończyła 65 lat i zgromadziła 500 tys. zł kapitału emerytalnego, świadczenie emerytalne od 1 kwietnia wyniesie 2284 zł i 14 gr (było 2380 zł i 95 gr).

Nowe tablice trwania życia pokazują też, że żyjemy dłużej niż przed pandemią - zauważył we wpisie w serwisie X Sobolewski.   (jmk)

Foto: Polski Obserwator //
Źródło: Interia.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.