Skutki w PIT za nadpłatę w 2023 roku składki zdrowotnej

Skutki w PIT za nadpłatę w 2023 roku składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem oraz liniowo muszą pamiętać, że nadpłata składki zdrowotnej będzie musiała zostać ujęta w PIT za 2023 rok – zwrócił uwagę serwis PIT.pl

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty nie będzie miał wpływu na PIT za 2023 r. – czytamy w informacji.

Podatnicy opodatkowani ryczałtowo mogą odliczyć od przychodu 50 % zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty będzie miał wpływ na PIT za 2023 rok. Bowiem będą musieli uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej i doliczyć ją do przychodu w PIT-28 w wysokości 50 %. – zaznaczono w treści.

Nadpłacona składka zdrowotna przedsiębiorcy płacącego PIT liniowy

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, mogą zapłaconą składkę zdrowotną do wysokości 8700 zł za 2022 r. zaliczyć w koszty uzyskania przychodu albo odliczyć od dochodu. Stąd nadpłata składki zdrowotnej wpłynie na ich rozliczenie podatkowe.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych – jeżeli składka była zaliczona do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach należy dokonać korekty zeznania PIT-36L za 2022 r. Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów mieści się w tej nadpłacie.

Jeżeli opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik odliczał od podstawy opodatkowania, wówczas powstaje obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy opodatkowania mieści się w tej nadpłacie.

Księgowi uważają, że jeżeli na podatku liniowym zapłacono składkę wyższą od limitu i po zwrocie nadpłaty składka zdrowotna w dalszym ciągu przekracza limit, to korekta nie powinna być dokonywana.

W zakresie rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej na podatku liniowym i jej wpływu na rozliczenia roczne i PIT liniowców skierowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie jak i kiedy nadpłata nadpłaty składki ZUS za 2022 r. wpływa na PIT za 2023 r. (jmk)

Foto: / PIT.pl / Shutterstock
Źróło: PIT.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.