BP

Elbląg ma najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków w Polsce

Elbląg ma najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków w Polsce

Zakończono realizację największej inwestycji komunalnej w historii Elbląga. Tamtejsza oczyszczalnia ścieków, której początki sięgają lat 70. ub. wieku, doczekała się gruntownej modernizacji i jest dziś najnowocześniejszą tego typu instalacją w Polsce, za co Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało właśnie nagodzone złotym godłem QI 2024 w programie Najwyższa Jakość Quality International.

Wodociągi w Elblągu funkcjonują nieprzerwanie od 1870 r., a tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest dziś jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce. – Nieustannie dążymy do utrzymywania najwyższych standardów zarządzania oraz podnoszenia jakości świadczonych usług. Dbamy o wysokie parametry wody dostarczanej mieszkańcom Elbląga i okolic, troszczymy się o jej zasoby i środowisko naturalne. Poprzez ciągły rozwój jesteśmy przygotowani na wszystkie wyzwania, zarówno ekonomiczne, środowiskowe, jak i społeczne – mówi Marek Misztal, Prezes Zarządu spółki.

Jednym z najważniejszych zadań w tym zakresie, zrealizowanych w ostatnim czasie, była modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja obejmowała przebudowę ponad 70 różnego typu obiektów na terenie kompleksu, a także część sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, za kwotę 212 mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Duża inwestycja, to olbrzymi zakres prac obejmujących planowanie i wykonanie, na co potrzeba sporego budżetu, który musi zyskać akceptację społeczną, stąd niezmiernie ważnym było precyzyjne komunikowanie mieszkańcom, jakie korzyści dla nich i dla miasta przyniesie modernizacja, czyli rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej – podkreśla prezes EPWiK. Prace trwały 3 lata, zakończyły się jesienią ub. roku, a prowadzone były na nieustannie działającym obiekcie. – Było to jedno z priorytetowych zadań elbląskiego samorządu od lat. Dotychczasowa infrastruktura oczyszczalni była wyeksploatowana i nieefektywna. Dziś obiekt spełnia wszystkie wymogi prawne, środowiskowe i ekonomiczne ¬– zaznacza prezes Marek Misztal. Prace obejmowały również zagospodarowanie całego terenu oczyszczalni. Wyremontowano wszystkie wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz budynki techniczne i administracyjne – warsztaty, magazyny, biurowiec, a przede wszystkim dyspozytornię wraz z implementacją systemu sterowania na nowych urządzeniach cyfrowych.

Po modernizacji oczyszczalnia podzielona jest na część ściekową (mechaniczną i biologiczną) oraz osadową z kompostownią. Oczyszczona woda trafia do rzeki Elbląg, natomiast pozostały osad służy do produkcji kompostu oraz biogazu, który w systemie kogeneracji przetwarzany jest w energię elektryczną i cieplną, wykorzystywaną na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni. – Obecnie, nowoczesna infrastruktura tego typu nie może w żaden sposób negatywnie oddziaływać na okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne, dlatego zastosowano zaawansowane systemy, nie tylko w zakresie samego oczyszczania ścieków, produkcji kompostu i biogazu, ale także eliminacji wszelkich uciążliwości, które towarzyszą tego typu procesom.

Magdalena Tułecka, Jacek Majewsk

                                                                                                                                                                                                                                       i

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.